مقاله ارتباط پلي مورفيسم ژن آديپونکتين با بيماري عروق کرونر در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط پلي مورفيسم ژن آديپونکتين با بيماري عروق کرونر در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي مورفيسم
مقاله ژن آديپونکتين
مقاله بيماري عروق کرونر
مقاله ديابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استقامتي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصورنيا نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: نخجواني منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: منصورنيا محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك ضمير عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صفري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آديپونکتين، پروتئين پلاسمايي مي باشد که به ميزان فراوان از آديپوسيت ها ترشح مي شود. اين ماده علاوه بر افزايش حساسيت به انسولين، اثرات محافظت کننده بر روي عروق و ميوکارد دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن آديپونکتين در موقعيت +۲۷۶ G>T با بيماري عروق کرونر در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ مي باشد.
روش ها: تعداد ۲۴۱ بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲ وارد مطالعه شدند. گروه مورد شامل ۱۱۴ بيمار با سابقه انفارکتوس حاد ميوکارد و يا کاهش مساوي يا بيش از %۵۰ قطر حداقل يکي از عروق اصلي کرونر در آنژيوگرافي عروق کرونر بودند. همچنين گروه شاهد را افراد با سن بيش از ۳۵ سال بدون علايم و شواهد ايسکمي در EKG به همراه تست ورزش طبيعي تشکيل دادند.
يافته ها: بين پلي مورفيسم ژن آديپونکتين در موقعيت +۲۷۶ G>T با بيماري عروق کرونر ارتباط قابل توجه وجود داشت. موتاسيون آلل G نسبت به T، شانس بيماري عروق کرونر را کاهش داد (نسبت شانس تعديل يافته برابر با ۰٫۳۹، فاصله اطمينان ۰٫۲۲-۰٫۶۸:%۹۵، P</001).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که پلي مورفيسم ژن آديپونکتين در موقعيت +۲۷۶ G>T با بيماري عروق کرونر ارتباط دارد.