مقاله ارتباط چاقي و اضافه وزن كودكان اول دبستان شهر شيراز با الگوي تغذيه با شير مادر، وزن هنگام تولد و وضعيت اقتصادي – اجتماعي در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط چاقي و اضافه وزن كودكان اول دبستان شهر شيراز با الگوي تغذيه با شير مادر، وزن هنگام تولد و وضعيت اقتصادي – اجتماعي در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضافه وزن
مقاله چاقي
مقاله الگوي تغذيه با شير مادر
مقاله وزن هنگام تولد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شناور رضيه
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدخاني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيارراد آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: نصيحت كن علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده سيده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اوج گيري اپيدمي چاقي و اضافه وزن از حدود سال ۱۹۸۰ آغاز شده است. چاقي در دوران كودكي و نوجواني به ويژه در دهه دوم زندگي، به عنوان يك پيش بيني كننده قوي چاقي در بزرگسالي مطرح است. از مهم ترين عوامل خطر چاقي و اضافه وزن دوران كودكي، تغذيه با شير مادر، چاقي والدين، وضعيت اقتصادي – اجتماعي، وزن هنگام تولد، فعاليت هاي فيزيكي و رژيم غذايي را مي توان نام برد. تغذيه با شير مادر يكي از مهم ترين استراتژي ها براي كاهش اضافه وزن و چاقي دوران كودكي است. هدف از اين مطالعه، بررسي ارتباط چاقي و اضافه وزن كودكان پايه اول شهر شيراز با الگوي تغذيه با شير مادر و وزن هنگام تولد بود.
افراد و روش ها: اين تحقيق يك مطالعه تحليلي مورد – شاهدي بود. در اين مطالعه ۲۰۰ كودك چاق به عنوان گروه مورد و ۲۰۰ كودك با وزن طبيعي به عنوان گروه شاهد، در مجموع ۴۰۰ كودك، حجم نمونه را تشکيل دادند. نمونه هاي مورد نياز از دبستان هاي شهر شيراز با روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. ابتدا مدارس به روش نمونه گيري طبقه بندي شده و به شكل تصادفي انتخاب شدند. سپس در مدارس انتخاب شده، كليه كودكان کلاس اول ابتدايي که چاق بودند يا اضافه وزن داشتند، انتخاب شدند. سپس به ازاي هر دانش آموز مورد، يك دانش آموز كه از لحاظ سن، جنس، كلاس و دبستان، مشابه دانش آموز مورد بود، به عنوان شاهد انتخاب شد. پرسشنامه هاي اطلاعات عمومي، اقتصادي – اجتماعي، وضعيت تغذيه با شير مادر در دوران شيرخوارگي، فعاليت بدني و يادآمد ۲۴ ساعته خوراك تكميل شد. قد و وزن مادران نيز اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS15 صورت گرفت.
يافته ها: مدت زمان تغذيه با شير مادر بين دو گروه مورد و شاهد، تفاوت معني داري داشت. بين وزن هنگام تولد و اضافه وزن و چاقي در گروه مورد ارتباطي مشاهده نشد. BMI مادر و چاقي اعضاي درجه يك خانواده بين دو گروه مورد و شاهد تفاوت معني داري نشان داد. عوامل اقتصادي – اجتماعي بين دو گروه، تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري: چاقي و اضافه وزن كودكان اول دبستان شهر شيراز با الگوي تغذيه با شير مادر ارتباط دارد؛ هرچند اين ارتباط ممکن است ارتباط مستقلي نباشد.