سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اصغر جعفری – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وحید خیراندیش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

در این مقاله ارتعاشات تیر انحنادار با تکیهگاه گیردار در اثر عبوربار شعاعی با سرعت ثابت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تیر به صورت جدار نازک و با انحنای ثابت در نظر گرفته شدهاست. به منظور استخراج معادلات حاکم بر ارتعاشات، از تئوری برشی مرتبه اول استفاده گردیده است و حل معادلات از روش گالرکین صورت پذیرفته است. همچنین اثر سرعت بار متحرک بر ارتعاشات تیر مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن بیان گردیده است.