سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین معین خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن نحوی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله به تحلیل دینامیکی یک سیستم ارتعاشی دو درجه آزادی غیر خطی پرداخته می شود . سیستم مورد نظر یک ارتعاش گیر مکانیکی، شامل یک جسم صلب است که روی دو فنر غیر خطی قرار گرفت ه است . توجه ما در این تحقیق روی پاسخ سیستم تحت تحریک خارجی ، در شرایط نزدیک به حالت تشدید ساب هارمونیکSubharmonic مرتبه سه ، متمرکز می شود . یک حل تقریبی برای حرکت سیستم با اعمال روش مقیاس زمان ی چندگانهMTS بدست می آید . سپس با تغییر پارامترهای سیستم، پایداری سیستم مورد بررسی قرار خواهد گرفت