سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سیدامین مهنا پور – گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:
در این مقاله ، ارتعاشات آزاد پوسته استوانه ای FGM بررسی می شود. معادلات حاکم برحرکت پوسته استوانه ای FGM براساس تئوری تغییرشکل برشکی مرتبه ی سوم استخراج شده اند. فرض براین است که خصوصیات مواد در جهت ضخامت به فرم توانی تغییر کرده و با استفاده ازاصل همیلتون، سیستم معادلات دیفرانسیل اساسی حرکت استحراج و حل می شود . هدف مطالعه ی فرکانس های طبیعی و عوامل موثر بر آنها است . نتایج نشان می دهند که فرکانس های طبیعی تحت تاثیر کسرهای حجمی و آرایش مواد سازنده پوسته قرار می گیرند . تحت تاثیر ک ر ای حجسی و آرایش مواد سازنده پوسته قرار می گیرند.