مقاله ارتعاش عمودي سقف هاي كامپوزيت با استفاده از روش شبكه عصبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۱۱۶ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: ارتعاش عمودي سقف هاي كامپوزيت با استفاده از روش شبكه عصبي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتعاش عمودي
مقاله سقف کامپوزيت
مقاله شبکه عصبي
مقاله بسامد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربان پور اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قاسميه مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سقف هاي كامپوزيت از جمله سيستم هاي سقف هستند كه به علت وزن سبك و ميرايي كم سيستم سازه اي و همچنين زياد بودن فاصله تيرچه ها نسبت به بارهاي ديناميكي بسيار حساس هستند. در اين سقف ها ممكن است به علت حركت افراد، ارتعاشاتي حاصل شود كه براي ساكنان احساس ناامني به وجود آورد. در اين مقاله سعي مي شود تا حداكثر تغيير مكان ديناميكي دال كامپوزيت بر اثر بار قدم زدن ساكنان و همچنين بسامد اصلي ارتعاش آزاد دال در راستاي قائم به وسيله شبكه عصبي پيشبيني شود. با توجه به سوابق مطالعاتي انجام شده و نتايج شبكه، وضعيت دال از نظر احساس ساكنين از ارتعاش بررسي شده است. در نهايت با توجه به نتايج ذكر شده، امكان اصلاح طراحي دال كامپوزيت وجود خواهد داشت. در نتيجه با توجه به مطالب فوق، در طراحي سقف ها علاوه بر كنترل هاي مرسوم طراحي، كنترل ارتعاش دال نيز امكان پذير است.