سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس نایبی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

چکیده : در مصورسازی پویای صدا انتقال هر چه بیشتر جزئیات اساسی و تشکیل دهنده صدا در زمان واقعی اهمیت ویژه ای دارد . در کاربردهایی نظیر کمک به افراد ناشنوا اهمیت این موضوع بسیار بیشتر است . اسپکتروگرام پویا و کورلوگرام دو روش عمده مصورسازی پویا هستند، اسپکتروگرام پویا در نمایش فاز و جزئیات ساختاری صدا بر کورلوگرام برتری دارد . در این مقاله دو روش برای ارتقاء اسپکتروگرام پویا مطرح می شود . روش نمایش در باند پایه که کار دنبال کردن فرمنتها را راحت تر می کند و روش نمایش رنگ معکوس که کار تشخیص جزئیات لحظه ای را
راحت تر می کند . یک سری تست تشخیصی و یک تست جامع برای بررسی اثر این روشها نیز انجام شده است که نتایج آن آورده شده است .