سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

افسانه جعفری – مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

هرگاه کالای خطرناکی برای حمل و نقل ارائه شود ، اقدامات خاصی بایستی انجام گیرد تا خطرات احتمالی محموله به کلیه کسانی که طی مراحل حمل با این م واد در ارتباط هستند ، ابلاغ گرد د. این کار از طریق برچسب زنی و علامت زنی روی بسته ها و همچنین از طریق درج اطلاعات مربوطه در اسناد حمل و پلاکاردزنی مرسوم می باشد . در بین روشهای هشداردهنده، مستندات و اطلاعات مندرج در اسناد حمل کالاهای خطرناک نقش مهمی در ارتقاء ایمنی ایفا می کند زیرا دسترسی به اطلاعات خاص و مورد نیاز در شرایط حساس و بحرانی می تواند از بروز خطرات و یا تشدید عواقب آن به هنگام وقوع سانحه پیشگیری نماید. از این رو مستند سازی در حمل و نقل کالاهای خطرناک امری ضروری بوده و بایستی بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.