سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف، دان
محمد پازوکی – دکترای مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی
جلال الدین شایگان – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی ونفت
فریده قوی پنجه – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی ونفت

چکیده:

در حال حاضر در پالایشگاهها برای تبدیل برشهای سنگین و کم ارزش نفت به محصولات باارزش، واحدهای آیزوماکس و پلاتفورمر طراحی شده که تامین شرایط عملیاتی برای انجام این واکنشها هزینه بر میباشد زیرا محدوده دمایی (۷۰۰-۸۰۰) درجه فارینهایت و فشار ۳۰۰۰psiبوده و به کاتالیستهای گران قیمتی چون کبالت، مولیبدیم و پلاتین نیاز است.بنابراین استفاده از واکنشهای بیولوژیکی بدلیل مطلوب تر بودن شرایط عملیاتی نسبت به واکنشهای شیمیایی صرفه اقتصادی دارد. در این مقاله با استفاده از کنسرسیوم های میکروبی که از خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی اطراف پالایشگاهای تهران، اصفهان، شیراز و آبادان جمعآوری شد امکان تجزیه بیهوازی هیدروکربنهای اشباع موجود در خوراک واحد آیزوماکس پالایشگاه تهران بررسی گردید. آنالیز شیمیایی نمونهها به کمک ستون کروماتوگرافی و دستگاهGC-MSمدل Aglient Technologies 6890N نشان داد که کنسرسیوم های میکروبی خاکهای آلوده اطراف مخزن ۸۰۲Bپالایشگاه آبادان، اطراف مخزن جمع آوری لجن های نفتی پالایشگاه تهران و اطراف مخزن ۲۰۳۵- Tپالایشگاه شیراز قابلیتتجزیه بیهوازی هیدروکربنها ی اشباع موجود در خوراک واحد آیزوماکس پالایشگاه تهران را دارا هستند.