سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
عباس صداقت – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی مکانیک، بوشهر، ایران
حامد پاشازاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر
رامین هاشمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

چکیده:
گازطبیعی یکی ازمهمترین منابع تامین انرژی است که مشخصه هایی همچون پاکیزگی و ارزانی باعث اهمیت فراوان آن گردیدها ست کارایی وب ازدهی واحدهای پالایشگاهی به منظور افزایش تولید و ارتقا بهره وری انرژی نیز ازاهمیت فراوانی برخوردار است روند مطالعات انجام گرفته دراین مقاله به این ترتیب است کهابتدا مبدل واحدشیرین سازی پروپان فازهای ۱۰و۹ پارس جنوبی را با کمک مدارک و نقشه های سازنده درنرم افزار Aspen HTFS + مطابق شرایط بهره برداری مفروض شبیه سازی نمده سپس اثرات ناشی ازتغییرپارامترهای طراحی درقسمت لوله شامل تعدادگذر چیدمان لوله ها تعدادبفل ها و… را بررسی نماییم طبق مدارک موجود دمای پروپان ورودی به مبدل گرم کن پروپان ۴۰درجه سانتیگراد با فشارحدودی ۳۰بار بوده و پس ازتبادل حرارت با بخار به دمای ۷۰درجه سانتیگراد می رسد اما درعمل مشاهده میکنیم که به دمای خروجی مذکور نرسیده و فرایند ما دچاراشکال میشود لذا هدف مادراین مقاله افزایش نرخ تبادل حرارتی ضمن حفظ افت فشارمجاز قید شده درطراحی اولیه است به گونه ای که دمای پروپان خروجی به حدود ۷۴درجه سانتیگراد برسد