سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دکتر فاطمه داداشیان – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترمیرمهدی سیداصفهانی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
فاطمه محمدزاده – کارشناسی ارشد مدیریت نساجی، دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در محیط آشفته ای که شرکت های نساجی در آن مشغول به فعالیت هستند. یکی ازمهمترین فاکتورهای بقا و پیشرفت، بهبود بهره وری و کیفیت می باشد. روش هایی جهت ارتقا بهره وری وجود دارد، از جمله ۵S که یکی از روشهای بهبود بهره وری بر اساس بهبود مستمر است. ۵S یک سیستم ساده و اجرای آن کم هزینه و منجر به افزایش بهره وری، کیفیت، بازدهی، ایمنی، روحیه کارکنان و کاهش هزینه و ضایعات می گردد، ۵S بر روی رسیدن و حفظ محیطی تمیز و مرتب و ایمن که سبب افزایش بهره وری می شود، تاکید دارد. در این تحقیق مفهوم ۵S، مراحل و فواید حاصل از بکارگیری آن در صنایع نساجی توصیف شده است، نتایج حاصل از اجرا و بکارگیری تکنیک ۵S در واحد نمونه گیری چاپ شرکت بافت آزادی نشان می دهد که شاخص های بهره وری مواد اولیه، نیروی کار، رقابت پذیری هزینه نیروی کار و کارایی فرآیند بهبود یافته اندو همچنین نتایج حاصله نشان می دهد که اجرای تکنیک مذکور منجر به کاهش هزینه، خطا، ضایعات و بهبود کیفیت، کارایی، ایمنی، صرفه جویی در زمان و مشارکت کارکنان می گردد.