سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مهریان اصفهانی – شرکت ایران پژوهش

چکیده:

برهمگان روشن است خوشبختی وکامیابی جوامع در گرو بازدهی واحدهای تولید کننده کالا و خدمات (یعنی سازمانها) و طرز کار آنها است. این امر به نوبع خود در گرو طرز کار و شیوه اداره مدیرانی است که بر اساس صلاحیت علمی، فنی و استعدادهای ذاتی انتخاب شده و فعالیت می نمایند.
فناو بقای هر سازمان و نتیجه هر جامعه و ملتی وابسته به این است که سازمانها تا چه حد بتوانند ثروت (ارزش افزوده) تولید کنند. یعنی ارزش نتایج بدست امده آنها بر ارزش کلی (منابع مصروفه) فزونی داشته باشد، یعنی تنها کافی نیستاین واحدها بتوانند فقط منابع را به محصول تبدیل نمایند بلکه باید قادرباشند به طور مستمر و دائم رضایت مردم را فراهم آورده تا کارشان دوام و بقاء داشته باشد یعنی نتیجه نهایی کارشان پیوسته به ارزش افزوده منتج شود.
با توجه به مطالب فوق می توان چنین استنباط نمود که چگونگی طرح ریزی و اداره کردن سازمانها و در واقع طرز کار وکفایت مدیران باعث می گردد از منابع اقتصادی محدود و کمیاب و تکنولوژی درجهت ازدیاد ثروت و توسعه زندگی مادی و بهزیستی مردم حداکثر استفاده به عمل آید و به طور کلی باعث افزایش بهره وری شود.
در این مقاله پس از پذیرش تعریف بهره وری و مدیریت تکنولوژی از دیدگاه ارزیابی سطح تکنولوژی در سازمانها و ارتباط آن با بهره وری و نیز اهمیت این دو مقوله و تاثیر آنها بر یکدیگر در صنعت برق کشور،مدلی طراحی و بر اساس این مدل، مدیریت تکنولوزی و نوآوری های این صنعت عظیم عملا مورد ارزیابی قرار گرفته و میانگین نتیجه امتیازات مکتسبه هر سازمان از شاخصهای اندازه گیری شده این تحقیق میدانی برای واحدهای مختلف تولیدی، خدماتی، مشاوره ای ، کارخانجات ، پیمانکاران، سازمانهای مدیریتی، شرکتهای مدیریت تولید، توزیع و برق منطقه ای و … متقاضی شرکت در اولین جشنواره مدیریت تکنولوژی و نوآوریهای صنعت برق ایران محاسبه و سطوح تکنولوژی آنها بر اساس چک لیستهای تعریف شده مشحص و با هم مورد مقایسه قرار گرفت تا نقاط قوت و ضعف آنها بر اساس اینمدل مشخص گردد.
در این خصوص از شرکتهای برتر نیز تقدیر بعمل آمد بدیهی استبا تعیین استراتژیهای مختلف و در جهت افزایش نقاط قوت و در مقابل کاهش نقاط ضعف هر سال می توان بر ارتقاء بهره وری مستمر در شاخه های مختلف این صنعت فائق آمد. امید آنکه در سال اتی بتوان با اندازه گیری امتیازات هر شاخص در همان شرکت و مشاهده تغییرات آن در مسیر تعالی را شاهد باشیم.