سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هدایت الله عسگری – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب
مریم خیرمند – کارشناس پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی اصفهان

چکیده:

نظر به اینکه در ماههای مکرر و متناوب سوالات امتحان پایان دوره کارآموزی و کارورزی در گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی اصفهان بصورت تکراری ارائه می گردید تا جایی که بسیاری از دانشجویان از عین سوالات مطلع بودند و این مسئله نه تنها موجب تضییع حق عده ای از دانشجویان ، بلکه موجب عدم کارآیی صحیح ارزشیابی آنان یر اساس این آزمون می شد . گروه پزشکی اجتماعی را بر آن داشت تا با بررسی فر آیند تهیه سوالات امتحانی پایان دوره کارآموزی و کارورزی طرحی را برای ارتقاء اجرا نماید
فرایند با تهیه س والات توسط مربیان در پایان کارگاه آموزشی شروع و به استفاده مجدد از سوالات در آزمونهای بعدی ختم می شد . فرایند جاری موجب نارضایتی عده ای از دانشجویان ، شکایت مربیان و کاهش اعتبار امتحان می شد و ارتقاء موجب شد تا رضایتمندی دانشجویان و مربیان فراهم و آزمو ن با صحت و دقت لازم و کافی انجام پذیرد که به نفع دانشجویان و سیستم آموزشی دانشکده خواهد بود . لذا این موضوع بر عهده مسوول امور دانشجویی گروه واگذار شد .