مقاله ارتقاي اعتماد عمومي و دموکراسي الکترونيکي: تبيين نقش دولت الکترونيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۲۱۹ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: ارتقاي اعتماد عمومي و دموکراسي الکترونيکي: تبيين نقش دولت الکترونيک
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت الكترونيك
مقاله دموكراسي الكترونيكي
مقاله اعتماد عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور آرين
جناب آقای / سرکار خانم: پيران نژاد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انديشمندان از دير باز آرزو داشته اند که در جوامع دموکراتيک، يکايک مردم در فرايند تصميم گيري براي جامعه خويش مشارکت داشته باشند. هر چند ساليان متمادي اين آرزو برآورده نشده، ولي اين امکان وجود دارد که فناوري ارتباطات و اطلاعات، زمينه مساعدي براي مشارکت تک تک اعضاي جامعه در امور مربوط به جامعه خويش فراهم کند. از آن جا که وجود اعتماد، زيربناي وجود دولتهاي دموکراتيک است، اين مقاله درصدد است تا آثار دولت الکترونيک بر نهادهاي اوليه و تاثير آن بر ميزان اعتماد به دولت و دموکراسي در جامعه را تبيين کند. بدين منظور، نظر سه گروه مديران دولتي، اساتيد و دانشجويان مورد بررسي قرار گرفته است. يافته هاي تحقيق حاکي از وجود رابطه علي بين دولت الکترونيک، ميزان اعتماد عمومي، و دموکراسي الکترونيکي است.