مقاله ارتقاي سواد اطلاعاتي، اساس توسعه پرستاري مبتني بر شواهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۳۷۱ تا ۳۷۸ منتشر شده است.
نام: ارتقاي سواد اطلاعاتي، اساس توسعه پرستاري مبتني بر شواهد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد
مقاله توسعه
مقاله پرستاري
مقاله آگاهي
مقاله اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي شفيع
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي هاچه سو پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: طبقي راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرستاري مبتني بر شواهد فرايندي است كه در سال هاي اخير به عنوان شيوه اي براي مراقبت هاي بهداشتي و درماني بر اساس جديدترين يافته ها مطرح شده است. طي اين فرايند پرستار مي تواند با استفاده از شواهد تحقيقات موجود، مهارت باليني خود و عملكرد بيمار، تصميمات باليني مناسب را اتخاذ نمايد. مطالعات صورت گرفته نشان مي دهد كه پرستاران در عملكرد مبتني بر شواهد با مشكل مواجه بوده اند و بيشترين مشكل آن ها يافتن بهترين شواهد، شناسايي منابع صحيح، استفاده از روش هاي جستجوي بهينه و ارزيابي شواهد يا به طور كلي در استفاده از مهارت هاي سواد اطلاعاتي ذكر شده است. قابليت هاي سواد اطلاعاتي شامل درك سازماندهي اطلاعات، توانايي جستجو در ميان انواع ابزارهاي چاپي و الكترونيكي به منظور بازيابي، گزينش و ارزيابي دقيق منابع اطلاعاتي و به کارگيري نتايج پژوهش ها به طور موثر است. استفاده از كتابداران و اطلاع رسانان پزشكي در فرايند آموزش پرستاري مبتني بر شواهد در نقش آموزش دهندگان سواد اطلاعاتي يا تامين کنندگان نياز اطلاعاتي حين كار، زمينه تربيت كاركنان مراقبت هاي بهداشتي درماني با سواد اطلاعاتي و گرايش ايشان به بهره گيري از پژوهش هاي انجام شده را فراهم مي سازد. هدف از نگارش اين مقاله تعيين عوامل موثر بر پرستاري مبتني بر شواهد، تاثير سواد اطلاعاتي بر ارتقاي پرستاري مبتني بر شواهد و تعيين الگوهاي جهاني سواد اطلاعاتي جهت ارتقاي پرستاري مبتني بر شواهد است که به روش مروري و با مطالعه مقالات موجود در حوزه سواد اطلاعاتي و پرستاري مبتني بر شواهد انجام شده است.