مقاله ارتقاي کيفيت محصولات در صنعت غذايي شيريني و شکلات با به کارگيري QFD و AHP مطالعه موردي: شرکت کيوان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۳۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارتقاي کيفيت محصولات در صنعت غذايي شيريني و شکلات با به کارگيري QFD و AHP مطالعه موردي: شرکت کيوان همدان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسترش عملکرد کيفيت
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي
مقاله صنعت شيريني و شکلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مومني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: حسن عبدالي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش عملکرد کيفيت يکي از روش هاي نوين مهندسي کيفيت است. اين روش شامل مطالعه بازار، شناسايي مشتريان محصول، شناسايي سلايق مشتريان، و سپس لحاظ نمودن خواسته هاي آنان در تمامي مراحل طراحي و توليد مي باشد. روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي مانند آنچه در مغز انسان انجام مي شود، به تجزيه و تحليل مسايل مي پردازد. اين روش تصميم گيرندگان را قادر مي سازد تا اثرات متقابل و همزمان بسياري از وضعيت هاي پيچيده و نامعين را تعيين کنند. اين فرايند، تصميم گيرندگان را ياري مي کند تا اولويت ها را بر اساس اهداف، دانش و تجربه خود تنظيم نمايند؛ به نحوي که احساسات و قضاوت هاي خود را به طور کامل در نظر گيرند. هدف اين تحقيق بهبود کيفيت محصولات در صنعت شيريني و شکلات با استفاده از گسترش عملکرد کيفيت است. براي اين منظور پس از جمع آوري خواسته هاي مشتريان هدف، با بهره گيري از نظرات کارشناسان، الزامات فني و مهندسي هر يک از خواسته هاي آنها شناسايي گرديد. همچنين با به کارگيري روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي، خواسته هاي مشتريان بر اساس اهميت شان اولويت بندي گرديدند.