سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

هدایت کارگر شورکی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، رئیس گروه برنامه ریزی، بودجه، تشکیلات و نو

چکیده:

وجود فرهنگ منسجم، جامع و معتبر کارآفرینی به عنوان یکی از شاخصه های توسعه یافتگی سازمان ها و جوامع، مرهون و نیازمند فراهم سازی زیر ساختها و الزامات ویژه ای است که خصوصا در سطح دستگاههای دولتی، ایجاد، حفظ و گسترش آنها محتاج برنامه ریزی، عزم و حمایتی گسترده محسوب می شود. در این مقاله کوشش بر آنست که با بهره گیری از مدل عمومی بهبود بهره وری و ضمن ایجاد تعدیلات و اصلاحات لازم، فلسفه پیاده سازی فرهنگ کارآفرینی از طریق تکنیکهای چرخه بهرهوری پیگیری گردد. از این رو در بخش نخست مقاله به بیان مختصری از اهمیت، ویژگیها و مراحل استقرار فرهنگ کارآفرینی پرداخته می شود و در بخش دوم تلاش می شود تا ضمن بیان پاره ای از مهمترین ویژگیها و تفاوتهای خاص بهره وری و خدمات دولتی و پس از بیان تعریفی جامع از بهره وری در حوزه خدمات عمومی، نسبت به ارائه راهکارهایی عملیات جهت پیاده سازی غایتهای مورد انتظار طراحان نظام فراگیر کارآفرینی و بهره وری در این عرصه اقدام شود.