سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل محمودنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
مهران مهدی آبادی – پژوهشیار مرکز تحقیقات فضایی
محمدرضا میبدی – استاد دانشکده کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از این مقاله افزایش قابلیت اطمینان و سلامت در زیر سیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از سیستم کشف خرابی می باشد. در روش پیشنهادی این مقاله عمل کشف خرابی بوسیله روش مبتنی بر داده شبکه عصبی صورت می پذیرد. در این روش پس از مطالعه رفتار دینامیکی چرخ عکس العملی از یک مدل صوری در قالب شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با نه عدد نرون در لایه ورودی، سی عدد نرون در لایه میانی و یک نرون در لایه خروجی جهت فراگیری رفتار دینامیکی چرخ عکس العملی استفاده شده است. مدل بدست آمده از دقت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و سرعت و حساسیت بالایی نسبت به وقوع رفتار نامتعارفت در عملگر چرخ عکس العملی از طریق سیگنال مانده از خود نشان می دهد. جهت بررسی کارایی روش پیشنهادی یک مدل نرم افزاری از عملگر چرخ عکس العملی تهیه شده است.