سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
حسنعلی لقایی – دانشیار گروه آموزشی شهرسازی، دانشگاه هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
مریم پاک زاد – کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش
علی فروزان پور – کارشناس معماری، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده:
تقویت و گسترش فضای عمومی شهری، فعال، پویا و سرزنده به عنوان یکی از اهداف راهبردی ارتقای کیفیت محیط های مصنوع شهری همواره در صدر کار طراحان شهری قرار دارد، چرا که خاستگاه اصلی این حرفه، ایجاد مکان و ارتقای کیفیت این فضاها در سطح شهر است. سرزندگی شهری، روحی است برای کالبد شهر: کالبد شهر تنها برای نیازهای فیزیکی انسان ها نیست، سرزندگی باعث حضور هر چه بیشتر افراد در عرصه های عمومی می شود. ایجاد فضاهای عمومی جدید به تدارک تمامی زمینه های حیات بخش شهری و سرزنده کردن آن بستگی دارد. سرزنده ساختن حیات شهری مستلزم انسانی کردن و بعد انسانی دادن به آن است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- استنتاجی و با تأکید بر اصول و معیارهای کیفیت طراحی در عرصه های عمومی شهری و در جهت دستیابی به هدف نهایی پژوهش که همانا معرفی طرحی راهبردی برای پایدار سازی و ارتقاء کیفیت زیست پذیی عرصه عمومی محله با تأکید بر سرزندگی نمونه مورد م طالعه، شهر جدید پردیس در محدوده فاز یک محله سه، انتخاب گردید؛ سپس مسائل، امکانات و نیازها به کمک روش های پیمایشی و م یدانیف مصاحبه و عکس برداری، و تحلیل نقشه های محدوده مورد مطالعه، در قالب جداول (SWOT) بصورت تصویری- تحلیلی بدست آمده است. در انتها در راستای اهداف پایداری، راهنمای طراحی به صورت پلان ایده های راهبردی و راهکارها و استراتژی های توسعه از طریق عملی نمودن راهکارهای مطروحه، نمود عینی پیدا خواهد کرد. و می توان فرایندی از ناپایداری به سوی پایداری محله در شهر جدید پردیس پیش روی تصمیم گیرندگان و مدیران شهری قرار داد؛ که به کمک آن می توانند به اولویت بندی اقدامات، جهت ارتقای کیفیت های محیطی منطبق بر فرآیند توسعه پیادرا بپردازند.