مقاله ارتقا آموزش و پژوهش مهندسي در راستاي توسعه پايدار- راهبردها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: ارتقا آموزش و پژوهش مهندسي در راستاي توسعه پايدار- راهبردها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مهندسي در قرن ۲۱
مقاله طراحي سبز
مقاله توسعه پايدار
مقاله دانشگاه صنعتي اميرکبير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مقدم سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مكنون رضا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرشمسي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آموزش در تمام سطوح، نقش بسيار مهمي در تحقق توسعه پايدار دارد. اهداف اصلي آموزش، بالا بردن سطح دانش، تحليل و اخلاق در افراد و افزايش حس مسووليت پذيري آنها در برابر جامعه مي باشد. در فصل ۳۶ دستور کار ۲۱ تحت عنوان “توسعه آموزش و بالا بردن سطح آگاهي” به اهميت و نقش آموزش در توسعه پايدار پرداخته شده است. آموزش مهندسان در قرن ۲۱ مي بايست در راستاي اهداف توسعه پايدار قرار گيرد تا بتواند نقش خود را در اصلاح نگرش مهندسان جوان و به کارگيري اين مباني در زندگي و فعاليت هاي تخصصي آنها ايفا نمايد. يکي از وظايف مهم دانشگاه ها، فراهم آوردن بستر مناسب براي اين گونه آموزش ها است. در اين راستا، دانشگاه صنعتي اميرکبير به عنوان يکي از دانشگاه هاي صنعتي مهم کشور، در حال تدوين راهبردهاي مختلفي در اين زمينه است. تاسيس و تقويت دوره هاي تحصيلات تکميلي مهندسي محيط زيست، ارايه دروس جديد مرتبط با زمينه هاي مختلف محيط زيست و توسعه پايدار براي کليه دانشجويان مهندسي، تغيير و اصلاح سرفصل دروس و تاسيس پژوهشکده محيط زيست از جمله مهمترين اين راهبردها است. به عنوان نمونه درسي تحت عنوان “طراحي سبز” در برنامه درسي پيش بيني شده است که در آن دانشجويان با مباني و اصول نگرش سبز در طراحي ها آشنا مي شوند. تغيير نگرش دانشجويان مهندسي از طراحي سنتي به طراحي سبز (که در آن مباني توسعه پايدار مدنظر طراح قرار مي گيرد) از اهداف اصلي پيشنهاد اين درس است. هدف از ارايه اين مقاله، بررسي نقش و وظايف مهندسان قرن ۲۱ و تبيين راهبردهاي اساسي دانشگاه صنعتي اميرکبير در راستاي اهداف دانشگاه سبز و توسعه پايدار مي باشد.