مقاله ارتقا خواص مکانيکي و مقاومت به خوردگي تنشي آلومينيوم ۷۰۷۵ به وسيله نورد و عمليات پيرسازي دو مرحله اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: ارتقا خواص مکانيکي و مقاومت به خوردگي تنشي آلومينيوم ۷۰۷۵ به وسيله نورد و عمليات پيرسازي دو مرحله اي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيرسازي دو مرحله اي
مقاله انحلال آندي
مقاله SCC
مقاله آلومينيوم ۷۰۷۵

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادفر حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: يونسي موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيرسازي دو مرحله اي، عمليات حرارتي نويني است که بر روي آلياژهاي گروه ۷۰۰۰ آلومينيوم و به منظور افزايش مقاومت به خوردگي تنشي و حفظ استحکام بالاي آنها، به عنوان جايگزين عمليات حرارتي T6 که منجر به افت مقاومت به SCC اين آلياژها مي شود، پيشنهاد شده است. اين عمليات شامل يک مرحله پيرسازي کوتاه در دماي ۲۰۰ درجه سانتي گراد پس از کوئنچ، کوئنچ مجـدد و سپس پيرسـازي به روش معمول در دماي ۱۲۰ درجه سانتي گراد، به منظور دستيابي به توزيع ريز و پراکنده ذرات فاز ثانويه است. در اين تحقيق به بررسي و بهسازي عمليات حرارتي نوين پيرسازي دو مرحله اي آلومينيوم ۷۰۷۵ پرداخته شده است. انجام يک مرحله نورد سرد پيش از بازگشت و نيز يک مرحله پيش از پيرسازي مجدد، باعث افزايش همزمان استحکام تا اندازه نمونه  T6و مقاومت به SCC آلياژ تا نمونه T73 شد. کرنش اوليه منجر به تشکيل بيشتر رسوبات فاز η و کرنش نورد دوم باعث شکست رسوبات روي مرز دانه و افزايش سطح مناطق الکترون ده گرديد که هر دو عامل، کاهش انحلال رسوبات را به همراه داشته و در نتيجه باعث افزايش مقاومت به SCC شدند.