مقاله ارتقا كيفي فعاليت هاي ثبت سرطان در ايران بخش اول: ارزيابي نتايج فعاليت هاي ثبت سرطان در كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۴۲ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارتقا كيفي فعاليت هاي ثبت سرطان در ايران بخش اول: ارزيابي نتايج فعاليت هاي ثبت سرطان در كشور
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ثبت سرطان
مقاله پاتولوژي
مقاله جمعيتي
مقاله برنامه کشوري
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنده دل كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلو ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: نحوي جو آذين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: كنترل سرطان به عنوان سومين عامل مرگ و مير در كشور جزء مهم ترين الويت هاي بهداشتي در ايران مي باشد. در دهه گذشته جهت تخمين ميزان سرطان ها در كشور فعاليت هاي مختلف ثبت سرطان صورت گرفته و گزارش هاي متعددي منتشر شده است. در اين مطالعه كيفيت گزارشات و نتايج ثبت سرطان را مورد ارزيابي قرار داديم.
روش كار: ابتدا با استفاده از گزارشات كشوري سال هاي ۱۳۸۳ الي ۱۳۸۵ ميزان هاي بروز استاندارد شده سني سرطان (ASRs) را در كل كشور و به تفكيك استان ها مورد مقايسه قرار داديم. سپس نتايج ثبت پاتولوژي و ثبت جمعيتي مربوط به ۶ سرطان شايع را در استان هاي تهران، اردبيل، اصفهان، لرستان، كرمان، گلستان، و سمنان مورد مقايسه قرار داديم.
يافته ها: ASRs تمام سرطان ها در ثبت پاتولوژي در كل كشور از ۱۳۸۳ الي۱۳۸۵ افزايش يافته است. البته بررسي استاني نشان داد كه اين روند در استان هاي مختلف متفاوت بود و در تمام استان ها روند افزايشي مشاهده نشد. ثبت پاتولوژي در مردان ۶۳ -۵۳% و در زنان ۷۰ -۶۱% پوشش داشت. پوشش ثبت پاتولوژي در سرطان هاي كشنده مثل معده (۴۴% در مردان و ۴۸% در زنان) و ريه (۱۹% در مردان) كمتر بود.
نتيجه گيري: برنامه ثبت سرطان كشوري نتايج با ثبات و قابل اطميناني را ارايه نمي دهد و ASRs بسيار كمتر از ميزان واقعي مي باشد براي توليد داده هاي سرطان جهت استفاده در سياست گذاري و رفع نيازهاي تحقيقاتي برنامه ملي ثبت سرطان نياز به بازنگري دارد.