مقاله ارتقا كيفي فعاليت هاي ثبت سرطان در ايران بخش دوم: پيشنهاد برنامه جديد ثبت سرطان در كشور بر اساس مطالعه تطبيقي ثبت سرطان در ۱۸ كشور جهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۵۰ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: ارتقا كيفي فعاليت هاي ثبت سرطان در ايران بخش دوم: پيشنهاد برنامه جديد ثبت سرطان در كشور بر اساس مطالعه تطبيقي ثبت سرطان در ۱۸ كشور جهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ثبت سرطان
مقاله مطالعه تطبيقي
مقاله جمعيتي
مقاله برنامه جديد
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنده دل كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلو ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نحوي جو آذين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي جراحي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملك زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملك افضلي اردكاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محقق محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسي هاي قبلي نشان مي دهد كه برنامه ثبت سرطان كشور عملكرد مناسبي نداشته و بازبيني برنامه كشوري ضروري مي باشد. اين مطالعه با هدف بررسي نظام ثبت سرطان در ۱۸ كشور دنيا و پيشنهاد برنامه جديدي براي انجام ثبت سرطان در ايران صورت گرفت.
روش كار: اطلاعات ثبت سرطان ايران و ۱۸ كشور كه حد اقل ۱۰ ميليون نفر جمعيت داشتند و نتايج ثبت سرطان آنها توسط مركز بين المللي تحقيقات سرطان منتشر شده بود مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. به علاوه، روند توسعه تعداد مراكز ثبت سرطان در اين كشورها از تاسيس اولين مركز ثبت سرطان تا سال ۱۹۹۷ ميلادي بررسي شد. همچنين با بررسي فعاليت هاي ثبت سرطان در كشور و بهره گيري از تجربه جهاني پيشنهاداتي براي اصلاح سيستم ثبت سرطان ارايه شد.
يافته ها: به طور متوسط ۶/۲۴% از سطح جغرافيايي كشورهاي مورد مطالعه تحت پوشش برنامه ثبت سرطان قرار داشت. در تمام كشورهاي مورد مطالعه ثبت سرطان جمعيتي وجود داشت و توسعه تعداد مراكز ثبت سرطان به صورت تدريجي صورت گرفته بود. به طور متوسط در هر ۱۰ سال حدود ۳ مركز ثبت سرطان در مجموع كشورها تاسيس شده است.
نتيجه گيري: به جاي ثبت سرطان پاتولوژي پيشنهاد مي شود ثبت جمعيتي به صورت منطقه اي در كشور پيگيري شود و در نهايت با انجام ثبت سرطان جمعيتي در ۲۵ الي ۳۰% مناطق كشور آمار دقيق سرطان توليد شود. پيشنهاد مي شود در ابتدا ثبت سرطان جمعيتي در استان هاي فارس، تهران، گلستان و اردبيل مورد توجه و حمايت علمي و مالي قرار گيرد و تمام تلاش ها براي كيفيت مناسب و اعتبار آنها صورت گيرد. پس از اطمينان از موفقيت آنها به ساير مناطق مورد نظر توسعه يابد.