سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی کنعانیان – دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس
علی درویش زاده – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه تهران
مسیب سبزه ئی – سازمان زمین شناسی کرمان

چکیده:

گابروهای مجموعه افیولیتی کهنوج در امتداد زونهای برشی راستگرد منطقه تبدیل به ارتوآمفیبولیت و گابروهای میلونیتی شده اند. پاراژنز کانی شناسی آمفیبولیتها نشان می دهد که سنگهای مزبور در درجات بالای دگرگونی دینامیک و در محیطی با فشار بخار آب زیاد، در حد رخساره آمفیبولیت دگرگون شده اند. شدت دگرگونی در این سنگها به حدی زیاد بوده که علاوه بر ایجاد فابریک نواری و تفریق دگرگونی در گابروها، باعث ذوب بخشی آمفیبولیتها و ظهور مذابهای گرانیتوئیدی در کنار رستیتهای غنی از آمفیبول در آنها شده است. آغاز فعالیت این زونها برشیاحتمالا همزمان با تشکیل پوسته اقیانوسی مولد افیولیتهای کرتاسه بوده است.