مقاله ارتکاب به قتل در زنان قاتل: يک پژوهش کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۳۸۸ تا ۳۹۷ منتشر شده است.
نام: ارتکاب به قتل در زنان قاتل: يک پژوهش کيفي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان قاتل
مقاله انگيزه قتل
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودلو صفا
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: كفاشيان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام زاده سميه
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش بررسي عوامل موثر منجر به قتل در زنان داراي اين اتهام بود.
روش: در اين پژوهش که از نوع پژوهش هاي کيفي است با ۱۹ زن متهم به قتل در زندان مرکزي اصفهان، يک مصاحبه عميق انجام شد و طي آن عواملي چون شرايط دوران کودکي و خانوادگي، ازدواج، ويژگي هاي فردي و خانوادگي همسر و انگيزه هاي قتل بررسي گرديد. با کدگذاري مصاحبه ها و دسته بندي کدهاي مشابه، سه گروه اصلي «عوامل مربوط به قاتل»، «عوامل مربوط به مقتول» و «عوامل مربوط به قتل» مشخص شد.
يافته ها: متهمان بيشتر حاشيه نشين و روستانشين، در خانواده هايي با جمعيت بالا و سواد کم و درآمد پايين بودند. سابقه خشونت و اعتياد در شماري از خانواده هاي آنها گزارش شد ولي مشکل اصلي خانواده ها نبود. بيشتر افراد مورد بررسي تحصيلات پايين تر از دوره راهنمايي داشته و پيش از ارتکاب به چنين جرمي سابقه جرم و زنداني شدن به جز يک مورد نداشتند. سابقه اختلال مهم روانپزشکي، رفتارهاي ضداجتماعي و منافي عفت، پرخاشگري و اعتياد پيش از ازدواج در هيچ کدام از آنها گزارش نشد. مهم ترين انگيزه هاي قتل، عوامل فردي مربوط به مقتول و مشکلات زندگي پس از ازدواج بود. در بيشتر موارد، مقتول فردي پرخاشگر، با سابقه آزارهاي جسمي، جنسي و رواني شديد نسبت به همسر، اعتياد، سابقه روابط خارج از زناشويي، تشويق يا تهديد زنان به کسب درآمد از راه هاي غيرشرعي، بي کاري و وضع مالي نامناسب بود.
نتيجه گيري: ازدواج هاي نامناسب مي توانند پيامدهاي زيانبار فردي، خانوادگي و اجتماعي داشته باشند.