مقاله ارث ديه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۴۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: ارث ديه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قصاص
مقاله ديه
مقاله ارث
مقاله اعتبار امر قضاوت شده
مقاله اعاده دادرسي
مقاله خسارت
مقاله تعهد تخييري
مقاله زوجين
مقاله کلاله امي
مقاله دعواي شخصي
مقاله دعوا به قايم مقامي
مقاله فرض حقوقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزانلو محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نهاد ديه از جنبه هاي حقوقي گوناگون قابل بررسي است. يکي از اين جنبه ها موضوع ارث ديه است که از نگاه مسووليت مدني و نظريه عمومي تعهدات، داراي آثار مهم است. از سوي ديگر، آراي فقيهان در مسايل مربوط به ارث ديه مختلف است و قانون مدني و قانون مجازات اسلامي هم نسبت به اغلب اين مسايل ساکت است. مقاله حاضر در پي آن است تا ضمن بررس آراي مختلف فقهي و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زيان، زيانديدگان، طلبکاران و وراث، پاسخي مناسب براي اين مسايل ارايه کند.