مقاله ارزشيابي برنامه درسي در آموزش عالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي برنامه درسي در آموزش عالي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسي
مقاله ارزشيابي آموزشي
مقاله ارزشيابي برنامه درسي
مقاله آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني مهمويي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گسترش فعاليت هاي برنامه ريزي درسي حرکت هايي براي ارزشيابي برنامه هاي آموزشي را موجب مي شود. هم شرکت هاي سرمايه گذاري و هم مصرف کنندگان تمايل دارند تا شواهدي را به دست آورند که برنامه هاي جديد نتايج رضايت بخشي توليد مي نمايند. اطلاعات مورد جستجو، تناسب برنامه جديد با نيازهاي جامعه و يادگيرنده، اعتبار و اهميت علمي مواد مطالعاتي جديد، توانايي برنامه براي گزينش معلم مطمئن، پيش بيني رفتارهاي دانش آموز يا دانشجو و نتايج واقعي استفاده از مجموعه اي از مواد آموزشي مشخص، هستند. دو دهه قبل، ارزشيابي برنامه درسي به عنوان حوزه مطالعاتي مستقلي در رشته علوم تربيتي ظاهر شد. ريشه هاي آن بيشتر در حوزه هاي کلي ارزشيابي آموزشي، آزمودن و اندازه گيري يافت مي شود. با اين وجود، مساله اصلي ابتدايي بيشتر ارزشيابي دانش آموزان بود تا ارزشيابي برنامه هاي آموزشي؛ نيازي که احساس شده بود تا مجموعه اي از مفاهيم، اصول، روش ها، نظريه ها و الگوهاي جديد را تدوين نمايند. اين عقايد و روش هاي جديد مبناي حوزه جديد ارزشيابي برنامه درسي هستند. دانشگاه هاي بزرگ دوره هايي را در مورد ارزشيابي برنامه درسي ارايه نموده اند. اين نوشتار نيز سعي دارد که به ضرورت و اهميت ارزشيابي برنامه درسي در آموزش عالي بپردازد و رهنمودهايي را در اين خصوص ارايه نمايد.
نتيجه گيري: ارزشيابي برنامه درسي به عنوان جزيي از نظام آموزش تحت تاثير عوامل متعددي است و تغيير در رويکردها و شيوه هاي جاري آن، تغيير همه جانبه در همه عوامل تاثيرگذار بر آن را مي طلبد.