مقاله ارزشيابي به وسيله آزمون هاي چندگزينه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي به وسيله آزمون هاي چندگزينه اي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله سوالات چندگزينه اي
مقاله پايايي
مقاله روايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملاهادي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزشيابي به وسيله آزمون هاي چندگزينه اي           

مقدمه: ارزشيابي، فرآيند نظام مند گردآوري، تحليل و تفسير داده ها به منظور ارزش گذاري و قضاوت است. اساتيد و معلمان بايد از ميان روش هاي مختلف ارزشيابي، متناسب با اهداف آموزشي خود، بهترين روش را برگزينند.
سوالات چندگزينه اي، از رايج ترين آزمون ها در علوم پزشکي هستند. اين آزمون ها به علت عينيت کامل، از حداکثر پايايي ممکن برخوردارند، اما روايي آنها هنوز مورد توجه صاحب نظران بحث ارزشيابي قرار دارد. با اين که آزمون هاي چندگزينه اي به صورت گسترده به خصوص در پرستاري و پزشکي مورد استفاده قرار مي گيرند، اما مطالعات در اين زمينه حاکي از ايرادهاي اساسي در طراحي اين نوع سوالات است
.
نتيجه گيري: با توجه به آنکه آزمون هاي چندگزينه اي از نظر پايايي و عيني بودن، که از چالش انگيزترين جنبه هاي آزمون است، از کفايت بالايي برخوردارند، با تلاش در زمينه ارتقاي جنبه هاي روايي محتوا و ساختار، به يکي از مطلوب ترين شيوه هاي ارزشيابي دانش فراگيران تبديل مي شوند. بنابراين، تجديدنظر و مطالعه بيشتر اساتيد در رابطه با قواعد طراحي سوالات چندگزينه اي امري الزامي به نظر مي رسد
.