مقاله ارزشيابي و قيمت گذاري دانش فني محصولات شيميايي و پتروشيميايي بر اساس روش گزينه واقعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۷۹ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي و قيمت گذاري دانش فني محصولات شيميايي و پتروشيميايي بر اساس روش گزينه واقعي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت گذاري دانش فني
مقاله ارزيابي و ارزشيابي دانش فني
مقاله دانش فني محصولات شيميايي پتروشيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بندريان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسايي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تجاري سازي به يکي از ارکان مهم در فرايند نوآوري فناورانه تبديل گرديده و پيچيدگي ارزشيابي و قيمت گذاري دانش فني از دشواريهاي آن است. پيچيدگيهاي مرتبط با فناورانه و دانش فني، بسياري از موسسات تحقيق و توسعه را وادار به اتخاذ روشهاي هيوريستيک براي قيمت گذاري کرده است. از سوي ديگر، استفاده از روشهاي معتبر علمي براي قيمت گذاري، اين موسسات را بر آن داشته است تا به منظور موفقيت بيشتر در تجاري سازي دانش فني، از چنين روشهايي استفاده کند. در اين مقاله با استفاده از يک رويکرد ترکيبي، ابتدا ارزيابي دانش فني توسط يک مدل سيستماتيک به عمل مي آيد. سپس مدلي براي قيمت گذاري بر اساس يک روش تجربي و ابتکاري ارايه مي شود. در انتها نيز نتايج استفاده از اين مدل در مورد چند دانش فني در پژوهشگاه صنعت نفت ارايه مي گردد.