مقاله ارزشيابي کيفي اجراي طرح هادي در روستاي کرناچي شهرستان کرمانشاه – کاربرد نظريه بنياني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي روستايي از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي کيفي اجراي طرح هادي در روستاي کرناچي شهرستان کرمانشاه – کاربرد نظريه بنياني
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله طرح هادي روستا
مقاله رويکرد کيفي
مقاله نظريه بنياني
مقاله شهرستان کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزو غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي قنواتي محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده اقدس
جناب آقای / سرکار خانم: باقرنسب محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملكي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: زرافشاني كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسياري از پژوهشگران ارزشيابي، بر اين باورند که طرح هاي عمران روستايي بدون نظارت و ارزشيابي، اتلاف وقت و هدررفت هزينه هاي گزاف است. طرح هادي، يکي از طرح هاي عمران روستايي است که چندين سال است در استان کرمانشاه به اجرا درآمده، اما تاکنون ارزشيابي کيفي از آن به عمل نيامده است. لذا هدف اين مطالعه، ارزشيابي طرح هادي روستايي در روستاي کرناچي واقع در ۵ کيلومتري شهر کرمانشاه است. در اين مطالعه ميداني، ضمن بهره گيري از نظريه بنياني، برخي از تکنيک هاي PRA براي جمع آوري اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. ترسيم نقشه اجتماعي، نمودار ون، قدم زدن عرضي و نيز استفاده از مصاحبه گروه متمرکز، از جمله تکنيک هاي مورد استفاده بودند. واکاوي داده ها نشان داد که مردم روستاي کرناچي گرفتار مسایل و مشکلات عديده اي مانند کمبود امکانات زيربنايي، ضعف مراکز خدمات رساني، مسایل متعدد زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي هستند. در نهايت به منظور اعتباربخشي به نتايج اين مطالعه، طي دو جلسه جداگانه با حضور اعضاي شوراي اسلامي روستا و کارشناسان استانداري، نتايج مورد تاييد آنان قرار گرفت. نتايج اين مطالعه مي تواند توصيه هايي براي برنامه ريزان طرح هادي در استان کرمانشاه داشته باشد، بدين صورت که اگر قرار باشد طرح هاي عمران روستايي به اهداف از پيش تعيين شده خود برسند، مشارکت فعال روستاييان در مراحل برنامه ريزي و اجراي اين طرح اجتناب ناپذير است.