سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
عباس خمسه – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت صنعتی
بهنام حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت تکنولوژی

چکیده:
تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمانها را با چالشهای مختلفی روبرو کرده است، اما در این میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوریهای نوین، از فرصتهای ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند. مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست. علیرغم اینکه مدیریت دانش بعنوان منبعی برای بقای سازمانها ضروری و حیاتی است و شرط موفقیت سازمانها در تجارت جهانی دستیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح می باشد. اما باز هم بسیاری از سازمانها هنوز به نوآوری و مدیریت دانش بطور جدی توجه نکرده اند. همچنین نکته حائز اهمیت این است که دیگر سازمان ها بر اساس عملکردشان ارزش گذاری نمی شوند بلکه ارزش آنها چیزی است که توانایی انجام آن را دارند. در این مقاله سعی داریم نسبت به ارزیابی و رتبه بندی، مولفه ها و شاخص های تشکیل دهنده مدیریت دانش در شرکت پارس خودرو، اقدام نموده و میزان موفقیت هر یک از مولفه ها را مشخص و شکاف موجود در هر سطح را تعیین کنیم. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است. بدین منظور پرسشنامه ای با ۵۳ سوال و در ۸ بعد بر اساس مدل پایه های ساختمان – مدیریت دانش طراحی و رتبه بندی مولفه ها با AHP مشخص گردیده است. در پایان نیز راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود ارائه شده است.