مقاله ارزش افزوده اقتصادي در شركت هاي تصاحب شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۴۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ارزش افزوده اقتصادي در شركت هاي تصاحب شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش افزوده اقتصادي
مقاله سرمايه
مقاله شرکت تصاحب شده و شرکت خريدار (تصاحب کننده)
مقاله ادغام و تصاحب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارفي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش عملكرد شركت هاي تصاحب شده پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را براي سال هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ با استفاده از شاخص ارزش افزوده اقتصادي مورد بررسي قرار داده است. با استفاده از رويكرد صورت هاي مالي اساسي، اطلاعات شركت هاي تصاحب شده در دوره پژوهشي جمع آوري و با استفاده از t استيودنت معنا دار بودن نتايج فرضيه ها را آزمون كرده است. به منظور شناخت اثرات كلان اقتصادي،عملكرد شركت هاي تصاحب شده را با عملكرد شركت هاي تصاحب نشده مشابه از نظر صنعت، مقايسه و آزمون كرده است. نتايج پژوهش بيانگر اين است كه ارزش افزوده اقتصادي پس از تصاحب در شركت هاي تصاحب شده بهبود نيافته است و از نظر آماري نيز معنا دار بوده است. نتايج پژوهش در خصوص شركت هاي تصاحب نشده نشان مي دهد كه ارزش افزوده اقتصادي پس از تصاحب در شركت هاي مذكور نسبت به شركت هاي تصاحب شده كمتر كاهش يافته است ولي از نظر آماري معنا دار نيست. بنابراين مديران شركت هاي خريدار با استفاده از راهبرد تصاحب؛ توانايي بهبود عملكرد و خلق ارزش افزوده اقتصادي در شركت هاي تصاحب شده را نداشته اند و تصاحب شركت ها در ايران از نظر شاخص مذكور با كاهش عملكرد مواجه شده است.