سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا خدادی – شرکت توزیع نیروی برق مرکز تهران

چکیده:

در روز ۲۰ تیرماه سیستم اتوماسیون توزیع برای اولین بار در تاریخ کشور و در شرکت توزیع برق مرکز افتتاح گردید که نتیجه عملکرد موفقیت آمیز آن در کمیته عالی راهبردی اتوماسیون توزیع تصمیم گرفته شد در فاز اول ۵% کل پستهای شرکتهای پنج گانه توزیع برق تهران زیر پوشش اتوماسیون قرار گیرد و در نهایت تا ۱۵% قابل افزایش در فازهای بعدی می باشد.مقاله پیش رو بر آن است که این پروژه را از نظر اقتصادی بررسی نماید و برای این کار هزینه ها و درآمدهای ناشی از برقراری این سیستم را مورد ارزیابی قرار داده است. هزینه های سیستم اتوماسیون عبارتند از ایجاد مرکز کنترل، پایانه ها، شارژ و باطری، سیستم مخابراتی هزینه نصب کلیدهای موتوردار، ترانس های جریان نشنگ خطا و بالاخره هزینه بهره برداری و نگهداری سیستم اتوماسیون می باشد. درآمد اتوماسیون نیز ناشی از فروش انرژی توزیع نشده و کاهش تلفات سیستم کاهش هزینه بهره برداری و نگهداری شبکه توزیع و در نهایت به تعویض انداختن سرمایه گذاری های جدید می باشد.