سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا زارع مهرجردی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر
مریم ضیاء آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی منطقه شیرکوه و روستاهای تفریحی مجاور و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای منافع حفاظتی این منطقه پرداخته است. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل رگرسیونی لاجیت استفاده شده و براساس روش حداکثر درست نمایی، پارامترهای این مدل برآورد شدند. نتایج نشان می دهد که ۷۹٫۱ درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از این منطقه هستند و متوسط تمایل به پرداخت ماهیان هر خانوار مورد بررسی در این مطالعه برای حفاظت از منطقه ۳٫۲۵ تومان برآورد شده است. بنابراین منطقه مورد مطالعه ارزش حفاظتی قابل توجهی داشته و این ارزش برای سیاستگزاران و تصمیم گیران را بر این می دارد تا از این منطقه حفاظت مناسبی به عمل آید.