مقاله ارزش تشخيصي ابزار بررسي خطر پوکي استخوان براي غربالگري زنان يائسه ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۵۶۳ تا ۵۶۹ منتشر شده است.
نام: ارزش تشخيصي ابزار بررسي خطر پوکي استخوان براي غربالگري زنان يائسه ايراني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوکي استخوان
مقاله غربالگري
مقاله يائسگي
مقاله ابزار بررسي خطر پوکي استخوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: پيامي سيدپيمان
جناب آقای / سرکار خانم: مولاهويزه كريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پوکي استخوان يک مشکل عمومي سلامت براي زنان يائسه مي باشد. روش جذب دوگانه پرتو ايکس روشي استاندارد براي تشخيص پوکي استخوان است، ولي به دليل هزينه بالا جهت غربالگري پوکي استخوان توصيه نمي گردد. ابزارهايي براي سنجش ميزان خطر ابتلا به استئوپروز ابداع شده است که مطالعه براي بررسي کارايي يکي از آنها بنام ابزار بررسي خطر پوکي استخوان(ORAI)  براي غربالگري زنان يائسه ايراني انجام گرديده است.
روش بررسي: در اين مطالعه ۳۴۱ زن يائسه با بيش از ۴۵ سال سن که جهت سنجش تراکم استخوان به يک مرکز تشخيصي مراجعه نموده بودند، مورد پرسش قرار گرفتند و براي مواردي که ثانويه نبودند، فرم بررسي خطر پوکي استخوان(ORAI)  براي هر يک از افراد تکميل گرديد. نتايج بدست آمده با نتايج تراکم استخوان انجام شده براي هر فرد مقايسه گرديد.
يافته ها: از ميان زنان يائسه مورد مطالعه ۷۱ نفر (۲۰٫۸ درصد) دچار استئوپروز و ۱۳۵ نفر (۳۹٫۶ درصد) داراي تراکم استخوان پايين (استئوپني) در يک يا هر دو ناحيه مورد بررسي بودند. ابزار غربالگري ORAI با حساسيت ۷۰٫۹ درصد و اختصاصي بودن ۶۶٫۹ درصد قادر به مشخص کردن زنان يائسه داراي تراکم استخوان پايين بود.
نتيجه گيري: ابزار ORAI براي غربالگري زنان يائسه ايراني نيز حساسيت قابل قبول مي باشد و براي تصميم گيري و ارجاع اين زنان براي انجام سنجش تراکم استخوان مي تواند روشي مناسبي باشد.