سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قدرت الله حیدری – شرکت توانیر

چکیده:

در مطالعات سیستم وقتی بحث طراحی اقتصادی مطرح میشود، یکی از پارامترهای مهم و موثر میزان تلفات الکتریکی میباشد، لذا تدوین و ارائه یک مدل مناسب جهت محاسبه ارزش تلفات قدرت و انرژی الکتریکی که درارای کاربرد گسترده ای باشد میتواند کاری بسیار مفید باشد . محاسبه ارزش تلفات گر چه بظاهر کار ساده ای است ولی عملاً بدلیل موثر بودن بسیاری از پارامترها در مقادیر تلفات قدرت و انرژی، محاسبه آن در سیستم همواره کار ساده ای نیست، بطوریکه برای یک دیماند یکسان، ارزش تلفات درخطوط انتقال و توزیع نیرو ممکن است ب یش از ده برابر، کم یا زیاد گردد . لذا با توجه به اینکه ارزش یک کیلووات ازتوان تلف شده نقش موثری در مطالعات اقتصادی به ویژه در انتخاب ظرفیت تجهیزات و دیگر پارامترهای سیستم دارا است، و در خطوط انتقال نیرو این عامل در انتخاب ولتاژ، تعداد مدارت، مقطع هادیها و همچن ین چگالی اقتصادی جریان نقش مستقیم دارد . لذا در این مقاله سعی میشود روش مناسبی جهت محاسبه ارزش تلفات الکتریکی در شبکه های انتقال و توزیع نیرو ارا ئه گردد .