مقاله ارزش ذاتي و ارزش ابزاري در فلسفه محيط زيست (از رويكردهاي فلسفي تا راهبردهاي حقوقي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۱۹۵ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: ارزش ذاتي و ارزش ابزاري در فلسفه محيط زيست (از رويكردهاي فلسفي تا راهبردهاي حقوقي)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش ذاتي
مقاله ارزش ابزاري
مقاله رويكرد انسان محور
مقاله رويكرد طبيعت محور
مقاله حقوق محيط زيست
مقاله فلسفه محيط زيست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهيمي عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله ضمن تحليل و بسط دو مفهوم ارزش ذاتي و ارزش ابزاري در حوزه طبيعت و محيط زيست و تطبيق آن با رويكردها و نحله هاي غالب فلسفه و اخلاق محيط زيست به مطالعه اين بحث در حوزه حقوقي، بويژه حوزه مربوط به خسارات زيست محيطي و ارزيابي آنها پرداخته است. فرض اساسي اين نوشتار براين امر استوار است كه هنوز قوانين و رويكردهاي حوزه محيط زيست رنگ و بويي مبتني بر انسان محوري دارند و از رويكردهاي طبيعت محوري كه انسان نيز جزيي از آن بشمار آمده، غفلت گرديده است. در نهايت برآيند اين مقاله تاكيد بر رويكرد انسان «طبيعت محور» (آنترو بيوسنتريك) با الهام از آموزه هاي اسلام در عرصه فلسفه و حقوق محيط زيست است.