مقاله ارزش شاخص اندازه دور کمر جهت پيش گويي مقاومت به انسولين در مقايسه با سندرم متابوليک در سالمندان آسايشگاه کهريزک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاپپز ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۲۶ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: ارزش شاخص اندازه دور کمر جهت پيش گويي مقاومت به انسولين در مقايسه با سندرم متابوليک در سالمندان آسايشگاه کهريزک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت به انسولين
مقاله دور کمر
مقاله سندرم متابوليک
مقاله منحني ROC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرعارفين مژده
جناب آقای / سرکار خانم: ظرافتي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: عدالت بانو
جناب آقای / سرکار خانم: قادرپناهي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين مطالعه، ارزيابي مقايسه اي رابطه اندازه دور کمر با سندرم متابوليک جهت پيش گويي مقاومت به انسولين در گروهي از سالمندان بود.
روش بررسي: در يک مطالعه مقطعي از ميان ۲۲۵ سالمند ۶۰ ساله يا بيشتر با اطلاعات باليني کامل ۹۴ نفر (۴۲ مرد و ۵۲ زن)، که قادر به امضا فرم رضايتناه نمره بالاتر از ۲۰ در آزمون رواني مختصر بودند و تمايل شرکت در مطالعه را داشتند، وارد مطالعه شدند. حساسيت به انسولين با استفاده از نمايه ارزيابي مدل هوموستاز تعيين شد. مقاومت به انسولين به صورت بالاترين چارک اين نمايه تعريف شد.
يافته ها: در هر دو جنس، دور کمر و نمايه ارزيابي مدل هوموستاز رابطه قوي مثبتي با هم داشتند. دور کمر مطلوب براي مردان ۹۴٫۵cm و براي زنان ۹۰٫۵cm بود. حساسيت و ويژگي بالاي دور کمر در مردان (به ترتيب ۰٫۸۰ و ۰٫۸۴) نشان دهنده۸ توانايي بالاي اين شاخص در تشخيص مبتلايان به مقاومت به انسولين بوده که مي توان تمامي مردان غير مبتلا به مقاومت به انسولين را به طور صحيح شناسايي کند.
نتيجه گيري: در اين مطالعه، مقدار مرزي ۹۴٫۵cm به عنوان شاخص مقاومت به انسولين در مردان تعيين شد. به نظر مي رسد که تعيين دور کمر، مستلزم انجام مطالعات بيشتر بر روي جمعيتهاي بزرگتر از افراد مبتلا به سندرم متابوليک است.