سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر شریف یزدی – کارشناسی ارشد قدرت، مدیر دفتر برنامه ریزی فنی

چکیده:

لحاظ نمودن ارزش واقعی گاز طبیعی برای ایران، محاسبات هزینه ای انرژی و توان الکتریکی را دگرگون می کند . ارزش صادراتی هر مترمکعب گاز طبیعی حدود ۱۴۰۰ ریال و ارزش افزوده هر مترمکعب گاز تزریقی ب ه چاه های نفت حدود ۲۰۰۰ ریال برآورد می شود، ازاین رو ارزش حقیقی هر کیلووات ساعت حدود ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ ریال؛ است. ازسوی دیگر برمبنای هزینه های احداث
و نگهداری تاسیسات تولید برق و پالایش گاز، در طول عمر س یساله تجهیزات، ارزش حال هر کیلووات توان الکتریکی حدود ۵۰۰۰ دلار می باشد. منافع ملی بهینه سازی مصارف الکتریکی ، بسیار پررنگ تر از منافع صنعت برق می باشد، ازاین رو اگر برای سرمایه گذاری ملی توجیه و انگیزه نباشد، به طریق اولی نمی توان از صنعت برق و مشترکین توقعی داشت . از دیدگاه ملی بازگشت
سرمایه روش های پرهزینه و کم هزینه بهینه سازی بافرض استفاده دائمی در روش های پرهزینه و ۳ماه در سال برای روش های کم هزینه به ترتیب ۳ و کمتر از ۲ ماه می باشد، اما از دیدگاه مشترکین کشاورزی ، بازگشت سرمای ه ۲۰ سال خواهدبود. پتانسیل بهینه سازی متناسب با ۲۵ % برق مصرفی کشور، حدود ده هزارمگاوات ظرفیت نیروگا ه و ۷۵ میلیون مترمکعب گاز در روز، ظرفیت پالایشگاه میباشد.