سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن فضائلی – دانشیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
سید علی موسوی سعید – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

در این پژوهش از بقایای ذرت دانه ای سه منطقه عمده کشت در استان کرمان شامل جیرفت کهنوج و بافت نمونه برداری به عمل آمد. پس از خرد کردن نمونه های تهیه شده با استفاده از دستگاهای علوفه خرد کن، ترکیبات شیمیایی اندازه گیری شد. قابلیت مصرف و ارزش غذایی آن بر روی گوسفند تعیین شد. میانگین ماده خشک، پروتئین خام، خاکستر خام، چربی خام، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز در بقایای ذرت، به ترتیب ۸۸٫۳، ۴٫۴، ۶٫۴، ۲٫۱، ۶۲٫۵ و ۳۶ درصد در ماده خشک بود. میانگین قابلیت هضم ظاهری ماده خشک ماده آلی پروتئین خام،چربی خام، دیواره سلولی بدون همی سلولز، دیواره سلولی و انرژی خام، به ترتیب ۴۳٫۱، ۵۱٫۳، ۴۹٫۶، ۳۴٫۳، ۲۸٫۵، ۳۸٫۵ و ۴۳٫۳ درصد مجموع مواد مغذی قابل هضم بین ۴۲٫۲۱ تا ۵۰٫۲۸ درصد بود. میزان مصرف این پس مانده نیز بر حسب ماده خشک بین ۱۰۵۳ تا ۱۲۸۶ گرم در روز به ازای هر گوسفند اندازه گیری شد. چنین نتیجه گیری می شود که بقایای ذرت از ارزش غذایی و قابلیت مصرف نسبتا مناسبی جهت مصرف در تغذیه نشخوار کنندگان برخوردار می باشد که با توجه به محدودیت منابع خوراک دام در کشور لازم است نسبت به فناوری استحصال و استفاده بهینه از آن در تغذیه دام اقدام شود.