مقاله ارزش گذاري ويژگي‏هاي مختلف آلودگي هوا در مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۲۱۵ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: ارزش گذاري ويژگي‏هاي مختلف آلودگي هوا در مشهد
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي هوا
مقاله اثرات زيست محيطي
مقاله رهيافت الگوسازي انتخاب
مقاله لاجيت متداخل
مقاله لاجيت شرطي
مقاله مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فيروززارع علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر تعيين ارزش اقتصادي آلودگي هوا و اثرات زيست محيطي آلودگي هواي شهر مشهد است. اطلاعات مورد نياز اين مطالعه از طريق تكميل پرسش نامه به صورت پيمايش ميداني و با روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده، از ۲۸۶ خانوار شهري مشهد در سال ۱۳۸۴ جمع آوري شده است. به منظور ارزش گذاري اثرات زيست محيطي آلودگي هوا، از رهيافت الگوسازي انتخاب، كه جامع ترين ميزان ارزش اقتصادي كل زيست محيطي را ارايه مي دهد و هم چنين الگوهاي اقتصاد سنجي لاجيت شرطي و لاجيت متداخل استفاده شده است. بر اساس نتايج اين مطالعه، افراد منطقه با آلودگي زياد، به طور متوسط تمايل دارند براي ۳۰ درصد بهبود در بوي نامطبوع ناشي از آلودگي هوا، ريزش گرد و غبار سياه، ديد ضعيف و اثرات سلامتي ناشي از آلودگي هوا، به ترتيب ۷۵۱، ۹۱۲، ۱۵۲۶ و ۱۶۰۷ ريال در ماه پرداخت كنند، در حالي كه افراد منطقه با آلودگي متوسط، تمايل دارند براي بهبود ۳۰ درصدي هر يك از ويژگي هاي فوق، ماهانه ۱۴۵۳، ۱۲۶۳، ۸۰۲ و ۵۹۵ ريال در ماه بپردازند. بر اساس نتايج اين پژوهش، در مجموع ۳۰ درصد بهبود وضعيت آلودگي هواي مشهد، از ارزشي معادل ۱۱۳۰۳۴۷۲۶۵۰ ريال در ماه برخوردار است.