سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زهرا زارع پور – کارشناس بخش بررسی های اقتصادی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
علیرضا قدیمی – مدیر گروه برنامه ریزی و ارزیابی مالی بخش بررسی های اقتصادی شرکت مهندس

چکیده:

مدیریت یکپارچه منابع آب سعی درتخصیص بهینه منابع آبی و جلوگیری از استفاده بی رویه و نامطلوب از این منابع، توجه به نسلهای آینده و حفظ و حراست از اکوسیستم های طبیعی دارد . ارزش گذاری منابع آبی، ابزاری مهم در خدمت تحقق این اهداف است تا بتواند با برقراری تعادل در هزینه و ارزش ایـن منـابع، در تخصیص بهینه آن بکوشد . هدف این مقاله تبیین مفاهیم ارزش و ارزش اقتصادی و ارتباط آن بـا فراینـد مدیریت یکپارچه در سطح حوضه آبریز است