مقاله ارزش گزاري مالكيت معنوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: ارزش گزاري مالكيت معنوي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دارايي هاي نامشهود
مقاله مالکيت معنوي
مقاله جريان هاي نقدي
مقاله ارزش گزاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زري باف مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: استيري روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي عسگري جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به جايگاه امروزي دارايي هاي معنوي در تجارت جهان و نقشي كه اين دارايي هاي ارزشمند مي تواند در توسعه و كسب درآمد بيشتر براي بنگاه هاي كوچك و بزرگ اقتصادي و دولت ها داشته باشد، مديريت اين نوع دارايي ها از اهميت بسزايي برخوردار شده است. امروزه سرمايه گذاري مخاطره پذير در نتيجه به اشتراك گذاشتن دارايي هاي نامشهود سرمايه گذاران به وقوع مي پيوندد كه اين امر با توجه به شرايط فعلي ايران و همچنين نياز به خريد و انتقال فناوري و توسعه صنايع پيشرفته، به طور روزافزوني بر اهميت اين موضوع مي افزايد.
در اين مقاله به شناسايي و بيان نقش و اهميت دارايي هاي معنوي در فرآيند سرمايه گذاري، نحوه شناسايي دارايي ها و شيوه هاي رايج ارزش گزاري اين نوع دارايي ها و بيان چالش هاي موجود در اين امر ميپردازيم. به سه روش ارزش گزاري دارايي هاي معنوي شامل روش مبتني بر هزينه، روش مبتني بر بازار و روش مبتني بر درآمد به عنوان مهمترين روش هاي ارزش گزاري پرداخته و معايب و مزاياي هر روش را توضيح ميدهيم. همچنين به طور مختصر به روش هاي ديگري نظير روش قاعده انگشتي، روش اختيار خريد و… به عنوان روش هاي ديگر ارزش گزاري اشاره ميکنيم. لازم به ذکر است که روش مقايسه اي مبتني بر بازار با عنوان شبکه ارزش به همراه مطالعه موردي شرکت تياکس به طور مفصل تر توضيح داده خواهد شد.
همان طور که خواهيم ديد در مجموع روش جريان هاي نقدي به عنوان روش غالب و مورد استفاده بسياري از نهادهاي تامين مالي به ويژه سرمايه گذاري خطرپذير پيشنهاد خواهد شد.