مقاله ارزيابي آزمون PCR در تشخيص بروسلوز گاوها و مقايسه آن با روش هاي سرولوژيك استاندارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي آزمون PCR در تشخيص بروسلوز گاوها و مقايسه آن با روش هاي سرولوژيك استاندارد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PCR
مقاله رزبنگال
مقاله بروسلوز
مقاله رايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرشدي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي ملاحت
جناب آقای / سرکار خانم: زهرايي صالحي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: سقايي پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بروسلوز يكي از خطرناك ترين بيماري هاي عفوني مشترك بين انسان و دام مي باشد كه در حال حاضر اكثر نقاط كشور را به شكل مستقيم يا غير مستقيم متاثر مي سازد. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي آزمون PCR در تشخيص موارد بروسلوز در دام و مقايسه آن با روش هاي سرولوژيك استاندارد مي باشد. بدين منظور ابتدا نمونه هاي سرمي مثبت از نظر بروسلا از مراكز درماني جمع آوري و آزمايشات رزبنگال و آگلوتيناسيون رايت در لوله(SAT) ، بر روي آنها انجام گرفت و سپس همين نمونه ها مورد آزمون PCR قرار گرفتند. نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه درصد قابل توجهي از نمونه هاي سرمي ارسالي به آزمايشگاه ها از نظر ابتلا به بروسلوز در آزمون رايت مثبت بودند كه از اين تعداد ۶۵ درصد در آزمون PCR نيز نتيجه مثبت نشان دادند بدين ترتيب كه از تعداد ۲۰ نمونه سرم دامي مشكوك به بروسلوز ۶ نمونه (۳۰ درصد) مثبت با عيار ۱:۸۰ و بقيه داراي عيار كمتر از ۱:۸۰ بودند. كليه نمونه ها جهت تاييد تشخيص مورد آزمايش PCR قرار گرفتند كه نتايج حاصل از آزمون PCR در ۵ نمونه از بين سرم هاي بيمار (عيار ۱:۸۰) و ۶ نمونه با عيار كمتر از ۱:۸۰ با آزمايش رايت هم خواني داشت در حالي كه يك نمونه با تيتر كمتر از ۱:۸۰ با آزمايش رايت هم خواني نداشت. مقايسه نتايج حاصل از آزمون رايت و PCR، ۵۵ درصد هم خواني بين نتايج اين دو روش را نشان داد.