مقاله ارزيابي آنتي ژن هاي کيست هيداتيک در تشخيص هيداتيدوز به روش الايزاي نقطه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي آنتي ژن هاي کيست هيداتيک در تشخيص هيداتيدوز به روش الايزاي نقطه اي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الايزاي نقطه اي
مقاله کيست هيداتيک
مقاله آنتي ژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند الهام
جناب آقای / سرکار خانم: داداش بيگي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الايزاي نقطه اي يکي از روشهاي تشخيص کيست هيداتيک است که حساسيت و ويژگي بالايي دارد. در اين تحقيق، پنج آنتي ژن مختلف براي تشخيص کيست هيداتيک به روش الايزاي نقطه اي با هم مقايسه شدند. اين آنتي ژن ها، آنتي ژن هموژنيزه پرتواسکولکس (HPA)، آنتي ژن ديواره داخلي کيست (HLA) و آنتي – ژنهاي مايع کيست شامل: آنتي ژن خام (CHFA)، آنتي ژن جوشانده (BAB) و آنتي ژن اتوکلاوه (AAB) بودند. براي انجام آزمون ابتدا آنتي ژن ها بر روي غشا نيتروسلولز قرار داده شدند، سپس مرحله مسدود سازي با سرم آلبومين گاوي %۳ به مدت يک ساعت انجام گرفت. پس از شستشو با فسفات بافر سالين، غشا براي يک ساعت در آنتي بادي اوليه (سرم مشخص از نظر آلودگي) و بعد از شستشوي مجدد با PBS، در آنتي بادي ثانويه (آنتي بادي گونژوکه با پراکسيداز) قرار گرفت. براي قرائت نتايج که با رنگي شدن محل استقرار آنتي ژن مشخص مي شد، از سوبستراي دي آمينو بنزيدين (DAB) استفاده گرديد. نتايج بررسي حاضر نشان داد حساسيت و ويژگي آنتي ژن ها به ترتيب در مايع خام (%۵۴٫۸ و %۳۹٫۱)، در مايع جوشانده (%۵۴٫۸ و %۵۶٫۵)، در مايع اتوکلاو شده (%۴۵٫۲ و %۶۷٫۴)، در پروتواسکولکس (%۷۸٫۶ و %۳۰٫۴) و در ديواره (%۵۷٫۱ و %۵۰) مي باشد. در اين بررسي دو آنتي ژن هموژنيزه پروتواسکولکس و مايع اتوکلاو شده به ترتيب بالاترين حساسيت و ويژگي را نشان دادند. براي افزايش دقت در تشخيص هيداتيدوز بهتر است ابتدا نمونه هاي سرمي با يک آزمون با حساسيت بالا آزمايش شوند و سپس از آزموني استفاده شود که داراي ويژگي بالاتري باشد.