مقاله ارزيابي اثرات اقتصادي بازارچه هاي مرزي در بازتابهاي توسعه مناطق مرزي؛ مطالعه موردي: بازارچه مرزي شيخ صالح شهرستان ثلاث باباجاني، استان كرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۸۲ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات اقتصادي بازارچه هاي مرزي در بازتابهاي توسعه مناطق مرزي؛ مطالعه موردي: بازارچه مرزي شيخ صالح شهرستان ثلاث باباجاني، استان كرمانشاه
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مناطق مرزي
مقاله بازارچه مرزي
مقاله توسعه منطقه اي
مقاله شيخ صالح
مقاله كرمانشاه
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ركن الدين افتخاري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پاپلي يزدي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي عرفان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مبادلات تجاري مرزي يكي از شاخص هاي اصلي در برقراري ارتباط بين كشورهاي همسايه و نيز امرار معاش مردم مرزنشين مي باشد و از اين طريق مردم ساكن در نواحي مرزي كشورهاي همسايه مي توانند در كنار هم و با هم از فرصتها و منابع مشترك استفاده نمايند كه اين امر مي تواند منجر به استمرار و پايداري دوستي و تفاهم طرفين، امنيت و رونق اقتصادي و توسعه، ايجاد فرصتهاي شغلي و شكل گيري يك نوع مزيت نسبي در مناطق مرزي گردد. عليرغم ظرفيتها و توانهاي موجود در مناطق مرزي بايد گفت يكي از ويژگي هاي اصلي اين مناطق، دوري از مركز كشور است اين مساله جغرافيايي كه بيشتر از طبيعت مناطق مرزي ناشي مي شود و اين دوري به لحاظ سياستهاي غيرآمايشي و مركز محور بودن، پيامدهاي نامطلوبي را براي مناطق مرزي به همراه دارد كه مهمترين آن، محروميت شديد و حاشيه اي بودن اين مناطق و قرار نگرفتن آنها در مسير امواج آمايشي توسعه كشور است. تنگناهاي موجود در دو سري مرز باعث شده تا كشورهاي همسابه براي توسعه مناطق مرزي، عدالت اقتصادي و اجتماعي و نيز افزايش همكاري هاي متقابل اقدام به ايجاد بازارچه هاي مرزي نمايند.
در اين تحقيق به تحليل اثرات اقتصادي بازارچه هاي مرزي در توسعه مناطق مرزي (نواحي روستايي) پرداخته شده، براين اساس بازارچه شيخ صالح در استان كرمانشاه به عنوان نمونه انتخاب گرديد و با تحليل داده ها و اطلاعات با استفاده از نرم افزار Spss و Arc GIS. با روش توصيفي و تحليلي به شيوه كتابخانه اي و ميداني (تجربي)- پرسشنامه و مشاهده- اثرات اقتصادي اين بازارچه در دو مقطع قبل از تاسيس بازارچه و بعد از آن بر مناطق مرزي اطراف بازارچه مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده حاكي از اين واقعيت است كه بازارچه توانسته است اثرات اقتصادي مثبتي بر روي مناطق پيرامون خود بر جاي گذارد.