مقاله ارزيابي اثرات توسعه منطقه اي طرح هاي صنعتي، مورد مطالعاتي: طرح هاي خط لوله اتيلن مركزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۵۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات توسعه منطقه اي طرح هاي صنعتي، مورد مطالعاتي: طرح هاي خط لوله اتيلن مركزي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي اقتصادي طرح ها
مقاله توسعه منطقه اي
مقاله مدل ترکيبي اقتصادسنجي و داده – ستانده
مقاله طرح خط لوله اتيلن مرکز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشجاعيان حسيني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه ارزيابي اقتصادي طرح ها به عنوان جزيي جدا نشدني از مراحل تدوين و اجراي طرح هاي اقتصادي و صنعتي شناخته مي شود. ارزيابي جامع اقتصادي طرح ها از پنج گام شناخت منطق و چارچوب پروژه، تحليل بازاري، مالي، توسعه اي و زيست محيطي طرح ها تشکيل شده است. اقتصاددانان تلاش مي كنند تا در قالب ارزيابي آثار توسعه اي طرح ها، منافع و مضرات حاصل از يک رخداد اقتصادي را بر مناطق مورد نظر، مورد ارزيابي و تحليل قرار دهند. بخش بزرگي از طرح هاي صنعتي در کشورمان توسط دولت انجام مي گيرد، که معمولا با افزايش درآمدهاي نفتي، سرعت تصويب و اجراي آن ها نيز افزايش مي يابد. از آن جا که در طراحي و تصويب بسياري از اين طرح ها، قدرت چانه زني حرف آخر را مي زند، عملا طراحي و تصويب طرح ها بدون ارزيابي جامع اقتصادي آن ها، (از جمله ارزيابي توسعه اي طرح ها) انجام مي پذيرد. در اين مقاله، با معرفي روش شناسي و مدل هاي اقتصادي ارزيابي آثار توسعه اي طرح هاي صنعتي، آثار توسعه اي يکي از طرح هاي گسترده صنعتي يعني طرح خط لوله اتيلن مرکز را به عنوان يک مورد مطالعاتي مورد بررسي قرار داده ايم. اين ارزيابي نشان مي دهد که طرح مذکور به هيچ وجه نمي تواند آثار توسعه اي دلخواه مديران و برنامه ريزان کشور را برآورده كند. نمونه مطالعاتي طرح خط لوله اتيلن مرکز، به خوبي مي تواند الگوي توسعه صنعتي و جايگاه ارزيابي اقتصادي طرح هاي صنعتي درآن را به ما نشان دهد.