مقاله ارزيابي اثرات زيست محيطي استقرار كاربري ها بر شاخص هاي كمي و كيفي رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه زشك) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در هويت شهر از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات زيست محيطي استقرار كاربري ها بر شاخص هاي كمي و كيفي رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه زشك)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي اثرات زيست محيطي
مقاله گردشگري
مقاله شاخص هاي کمي و کيفي رودخانه
مقاله سپتيک تانک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آجيليان ممتاز شيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردش در طبيعت بخشي از مجموعه گردشگري است که بر مسافرت هدفمند به مناطق نسبتا طبيعي براي مطالعه مناظر گياهان و جانوران و جنبه هاي فرهنگي معاصر يا گذشته موجود در اين مناطق اطلاق مي شود. حال در صورت افزايش ناگهاني گردشگري به منطقه اي آثار زيست محيطي جبران ناپذيري بر محيط وارد مي گردد. از اين رو نيازمند ارزيابي اثرات زيست محيطي به عنوان فعاليتي به منظور شناسايي اثرات اجراي يک پروژه بر سلامت انسان و محيط هستيم تا با شناسايي آثار سو احتمالي به ارايه راهکارهاي مناسب بپردازيم. در اين تحقيق به بررسي اثرات عوامل انسان ساخت بر حاشيه رودخانه زشك واقع در استان خراسان رضوي كه يکي از مکان هاي مهم گردشگري است پرداخته شده است.
از اين رو تعيين ميزان آلودگي آب رودخانه و پيامدهاي گردشگري در اين منطقه عاملي براي سنجش تغييرات ايجاد شده در سيماي محيط، اختلال در کاربري هاي زمين و تعارض با احتياجات محلي مي باشد.