مقاله ارزيابي اثرات پخش سيلاب بر توسعه بهره برداري از منابع آب و خاک (مطالعه موردي: ايستگاه پخش سيلاب کاشمر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات پخش سيلاب بر توسعه بهره برداري از منابع آب و خاک (مطالعه موردي: ايستگاه پخش سيلاب کاشمر)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله پخش سيلاب
مقاله بهره برداري
مقاله مسايل اقتصادي و کاشمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريان سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه بهره برداري از منابع آب و خاک، ضرورتي انکار ناپذير است كه بهره برداري از سيلاب يکي از اين زمينه ها است. عمليات پخش سيلاب در ۳۵ مكان اجرايي، در محدوده يك هزار آبادي و در عرصه يك ميليون هکتار حوزه آبخير، به وسيله بخش دولتي در ايران آغاز شده است. هزينه هاي اجرايي و مشکلات بهره برداري و نگهداري اين فناوري نوين، مسايل بسياري براي مديريت دولتي و همچنين بر سر راه جلب جامعه بهره بردار براي حضور پويا در عرصه بهره برداري، نگهداري، توسعه و اشاعه آن به نقاط ديگر فراهم نموده است. اين پژوهش با هدف ارزيابي اثرات اين سيستم ها، به روش بررسي اسنادي و همچنين پيمايش تبييني و اکتشافي، از راه بررسي هاي محلي و پيمايش صحرايي، گفتگو هاي کارگاهي براي شناخت مشارکت مدار (PD)، استفاده از روش ارزيابي سريع (RA) و ابزارهاي معمول در روش PRA، در ايستگاه پخش سيلاب کاشمر به انجام رسيده است. بررسي ها نشان مي دهد که در ۸ سال اوليه بهره برداري، عرصه گسترش سيلاب ها، کم تر از ۵ درصد عرصه پخش را پوشش داده است، بنابراين با وجود اين که نسبت سود به هزينه B/C) بيش از ۱٫۱۴ برآورد شده است، ولي توجيهي مناسب براي سرمايه گذاري هاي انجام شده در ساخت و نگهداري سيستم نبوده است. مقايسه اقتصادي ارزش آب تغذيه شده به آبخوان ها (بيش از ۵ ميليارد ريال در يک دوره ۸ ساله) نسبت به دو هدف ديگر (کم تر از  0.4ميليارد ريال) نشان مي دهد که اهداف فرعي ياد شده، نه تنها در اقتصادي تر كردن طرح نقشي مهم ندارند، بلکه باعث افزايش مشکلات نگهداري اين سيستم ها نيز خواهند شد.