مقاله ارزيابي اثر اسانس آويشن شيرازي بر رفتار ويبريو پاراهموليتيکوس (Vibrio parahaemolyticus) در ماهي شور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر اسانس آويشن شيرازي بر رفتار ويبريو پاراهموليتيکوس (Vibrio parahaemolyticus) در ماهي شور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آويشن شيرازي
مقاله اسانس گياهي
مقاله ويبريوپاراهموليتيکوس
مقاله ماهي شور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساري عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده بستي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: ركني نوردهر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده موسوي حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: گندمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: چوبكار نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: خنجري علي
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوي راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: ملك شاهي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيحي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گياه آويشن شيرازي از گياهان دارويي در طب سنتي ايران بوده و بررسي اثرات ضد ميکروبي آن در زمينه مواد غذايي بر روي باکتري هاي بيماري زاي مهمي که از عوامل مسموميت هاي غذايي رايج هستند، لازم و ضروري به نظر مي رسد.
هدف: اين مطالعه به منظور ارزيابي اثر ضد ميکروبي اسانس آويشن شيرازي بر باکتري ويبريو پاراهموليتيکوس در ماهي کپور نقره اي شور (۸ درصد نمك در بافت) صورت گرفت.
روش بررسي: اثر غلظت هاي مختلف اسانس آويشن شيرازي (صفر، ۰٫۰۴۵، ۰٫۱۳۵، ۰٫۴۰۵ و ۰٫۸۱۰ درصد) بر روي ويبريو پاراهموليتيکوس در دو درجه حرارت (۱۵ و ۲۵ درجه سانتي گراد) از طريق سنجش ميزان رشد باکتري در فيله ماهي شور بررسي شد.
نتايج: نتايج نشان مي دهد که تاثير غلظت هاي مختلف اسانس مذكور بر روي رشد ويبريو پاراهموليتيکوس در دو دماي ۱۵ و ۲۵ درجه سانتي گراد نسبت به گروه کنترل معني دار بوده است و تيمارهاي مختلف هيچ گونه اختلاف معني داري با هم نداشتند (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه اسانس آويشن شيرازي داراي اثر بازدارندگي روي ويبريو پاراهموليتيکوس بوده و مي تواند به عنوان يك نگهدارنده طبيعي در ماهي شور مورد توجه قرار گيرد.